Video Học tiếng Đức Online: Bài 1: Bảng chữ cái, phát âm| Das Alphabet
22 Tháng Tư, 2020
Video [Học tiếng Đức Online] Buổi 1: Bảng chữ cái, chào hỏi | Das Alphabet | Guten Tag. Mein Name ist
23 Tháng Tư, 2020

Video TIẾNG ĐỨC – CÁCH HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ĐỨC | Học Tiếng Đức Online| tiengducgs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *