Xem Học Tiếng Đức cùng Bé Tít Thu Ngân – Chủ đề: Số đêm 1-10
2 Tháng Mười, 2019
Video TIẾNG ĐỨC – A1 (01) ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TRONG TIẾNG ĐỨC | Học Tiếng Đức Online
2 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC : A1.5.1 – ĐỘNG TỪ TÁCH – Trennbare Verben | Học Tiếng Đức Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *