Video Học tiếng Đức: Phần thi nói B1
21 Tháng Hai, 2019
Video Bài thi nói B1 tiếng Đức ( speaking test B1 German)
21 Tháng Hai, 2019

Video Luyện nghe A1. Học tiếng đức online [Deutschtnt.com]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *