Video [Học tiếng Đức Online] Buổi 1: Bảng chữ cái, chào hỏi | Das Alphabet | Guten Tag. Mein Name ist
23 Tháng Tư, 2020
Sử Dụng Tính Từ Đi Với Giới Từ Trong Tiếng Đức
24 Tháng Tư, 2020

Video [Học tiếng Đức Online] Buổi 2: Chào hỏi, giới thiệu | Guten Tag. Mein Name ist

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *