17 Tháng Tư, 2020

Video TIẾNG ĐỨC – A1 (06) VỊ TRÍ CỦA ĐỘNG TỪ TRONG CÂU HỎI | Học Tiếng Đức Online

VIDEO TRƯỚC: VỊ TRÍ CỦA ĐỘNG TỪ TRONG CÂU TRẦN THUẬT: https://www.youtube.com/watch?v=1Cn3EUHcYQI&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg&index=3 #vitricuadongtutrongcauhoi #vitricacthanhphantrongcautiengduc #trattuthanhphancautiengduc #tuhoctiengduconha #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc