Học Từ Vựng Tiếng Đức Về Các Loại Động Vật Mùa Hè
29 Tháng Hai, 2024
39 Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Mùa Hè
4 Tháng Ba, 2024

3 Trường Hợp Đặc Biệt Của Câu Bị Động Trong Tiếng Đức

Một Số Trường Hợp Đặc Biệt Của Câu Bị Động

Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM

Giao tiếp tiếng đức

Học tiếng đức online miễn phí

Học tiếng đức cho người mới bắt đầu

 

Như chúng ta đã biết để xây dựng một câu bị động căn bản trước tiên chúng cần xác định tân ngữ trực tiếp của câu (ở Akkusativ), sau đó đổi tân ngữ trưc tiếp của câu chủ động  thành chủ ngữ của câu bị động. Tuy nhiên có những trường hợp mà trong câu không có tân ngữ trực tiếp khi đó ta vẫn có thể đổi câu chủ động thành câu bị động

 

Câu chủ động không có tân ngữ trực tiếp.

Đối với câu chủ động không có tân ngữ tân ngữ trực tiếp chỉ có tân ngữ gián tiếp ( ở thể Dativ) thì ta sẽ sử dụng “es” để làm chủ ngữ giả cho câu bị động, tân ngữ gián tiếp sẽ được giữ nguyên và động từ sẽ được chia ở dạng bị động như thông thường: werden + Partizip II

Ví dụ như câu dưới đây:

Er antwortet mir.

Mir là tân ngữ gián tiếp nên không được chuyển thành chủ ngữ của câu bị động, thay vào đó ta dùng “es” làm chủ ngữ của câu, vẫn giữ nguyên “mir” và chia động từ antworten ở dạng bị động theo ngôi của chủ ngữ “es”.

→ Es wird mir geanwortet.

Câu chủ động không có tân ngữ trực tiếp lẫn tân ngữ gián tiếp.

Khi đó ta vẫn có thể chuyển câu chủ động sang hình thức của câu bị động với chủ ngữ “es”. Tuy nhiên khi đó nghĩa của câu sẽ bị thay đổi không còn mang ý nghĩa bị động.

Studenten kommen oft zu spat. (học sinh thường hay đến muộn)

Câu trên có thể được đổi thành câu có dạng bị động tuy nhiên nghĩa của câu đã khác đi:

Es wird oft zu spät gekommen. (mọi người thường đi trễ).

Câu chủ động có tân ngữ trực tiếp những vẫn dùng chủ ngữ giả es khi chuyển sang bị động.

Đối với câu không có tân ngữ trực tiếp động từ sẽ được chia theo chủ ngữ giả es. Nhưng đối với câu có tân ngữ ngữ tiếp ta vẫn có thể sử dụng chủ ngữ giả es, khi đó động từ sẽ không được chia theo es mà phụ thuộc theo tân ngữ trực tiếp của câu.

Ví dụ như câu dưới đây:

Die Leute kaufen viele neue Kleider. (mọi người mua rất nhiều quần áo mới)

Câu bị động bình thường:

Viele neue Kleider werden gekauft.

Câu bị động với es:

Es werden viele neue Kleider gekauft. (werden được chia theo viele neue Kleider)

 

Tags: mot so truong hop dac biet cua cau bi donghoc tieng duc cho nguoi moi bat dauhoc tieng ducgiao tiep tieng duchoc tieng duc online mien phi , trung tam tieng duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *